About

Hallo, ik ben Renske van Twillert, kunstenaar uit Nederland. Inspiratie krijg ik door om me heen en in mezelf te kijken: de natuur, texturen, complexe dingen, sfeer, andere mensen ontmoeten, gedachten delen en mijn hersenen te voeden met nieuwe informatie en ideeën.

Alle dingen in het leven/ de wereld zijn met elkaar verbonden en in een precaire balans. Niets en niemand staat op zichzelf. Nieuwe ideeën verbinden zich aan wat je al wist, nieuwe informatie vindt zijn weg in de kamers van je bewustzijn, verbindingen in je hersenen worden in duizelingwekkend tempo aangelegd. Op de grote schaal heb jij invloed op jouw omgeving: we zijn allemaal verbonden, aan elkaar en aan de wereld. En zelfs de ruimte daarbuiten. Deze wonderlijke complexiteit onderzoek ik in mijn schilderijen.

Mijn werkwijze is intuïtief, met veel kleur en lagen.

Ik start vanuit chaos: lijnen en kleuren buitelen over elkaar heen. Er is nog geen orde, of iets wat ze vasthoudt. Dan begint de zoektocht naar wat het schilderij wil zijn. Ik kijk en luister, ik doe aanpassingen, ik kijk en luister opnieuw. Er ontstaat langzaam orde, gedeeltes worden sterker of lijnen vervagen. Connecties worden zichtbaar. Een langzaam proces richting balans in kleur en vorm.

—-

Hi, my name is Renske van Twillert and I am an artist based in The Netherlands. I get my inspiration basically from looking around and looking within: from nature, textures, complex matter, atmospheres, meeting other people, sharing thoughts and feeding my brain with new information and ideas.

All things in life and in the world are connected and in a precair balance. No one and nothing is on its own. New ideas connect with something inside you, new information finds its way in the chambers of your consciousness, connections in the brain are made in a dazzling speed. On a larger scale does your being impact those around you: we are all connected, to each other and to the earth. And beyond. It is this wonderful complexity that I explore in my paintings.

My working method is intuitive and involves lots of color and layers.

I start from chaos: lines and colors across the canvas, nothing that holds them together. No order, no main focus, no balance. I need to find out what the painting wants to be. I look and listen, I adjust, I look and listen again. Some order appears, areas become stronger or lines fade. Connections become visible. A slow process towards balance in color and form.